Protokoll från styrelsemöte 2013-10-10

12 okt 2013

Styrelsen har beslutat att vara mer transparanta och en nyhet är att publicera rapporter från styrelsemötena – här kommer den första:

 

Mötesprotokoll Hammarby Hockey                                                                      2013-10-10

 

Närvarande.

Hans Malm Ordförande

Kalle Strandberg Sekreterare

Martin Rybrink Kassör

Lena Andersson Ledamot

Anna Rönnelöw Ledamot

Robert Ljung Ledamot

Tomas Lindgren Ledamot (del av mötet)

Martin Johansson Inbjuden anställd

 

§49. Mötets öppnande. Hasse hälsade alla välkomna.

§50. Val av mötesordförande och sekreterare. Hans Malm valdes till ordförande, Kalle till sekreterare.

§51. Val av justerare. Robert Ljung utsågs att justera dagens protokoll.

§52. Fastställande av dagordning. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§53. Föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes med förtydligande ang 01-laget som lämnar seriespel p.g.a för dålig säsongsförberedelse.

§54. Skrivelser. En person har vänt sig till klubben om önskemål om att få avtjäna sin samhällstjänst, vi tar emot denne om den går att förlägga så det inte krockar med den vi har i dagsläget. Arbetet med frivården är en del av vårat sociala ansvar.

§55. Ekonomisk rapport. Föreningen följer budget, något bättre.

§56. Ekonomiska beslut. Inga för dagen

§57. Rapporter.

a)       A-laget. Truppen har fått några avhopp, även en del skadefrånvarande som går på rehab. Truppen är mer samspelt vilket visar sig i resultaten.

b)       J20-laget. Laget har inte levererat riktigt som målsättning, stöttning på både träning och i matchning från representationslaget kommer förhoppningsvis lyfta truppen.

c)       J18-laget. Förstärkning på tränarsidan under senhösten.

d)   U-lagen/hockeyskolan. Bokningen och istidsfrågan är tillbaka i samma läge som föregående säsong. Arbetet med att fånga upp Annas alla arbetsuppgifter är prioriterat.

e)   Marknad. Programmet är nu äntligen levererat från tryckeriet. Störst fokus ligger just nu på Bajenkvällen.

f)    Evenemang. Överlämnandet från Robban går väldigt bra. Arbetet med att föra vidare utematchen har stannat av. Sportgruppen tar frågan vidare till Daniel.

g)   Hemsidan. Den nya sidan verkar tas emot positivt och vi har en hög besöksfrekvens. Fortsatt arbete med att fylla den med matnyttigt fortsätter.

h)   Press. Artikeln i DI kom tillslut i tryck.

i)    Souvenirer. Ganska högt tryck just nu, gruppen har många lovande produkter som ligger för beställning. Fortsatt arbete med att utveckla webbutik.

j)    Arena. Produktion av skisser till Kärrtorp ligger hos arkitekt och bör finnas för granskning före årsskiftet, vidare process med Staden och finansiärer kommer under sena vintern. Bodar för tillfälligt omklädningsrum är bokade, återstår bygglov och syn av området.

§58. Övriga frågor. Klubben ansöker om medlemskap i arbetsgivaralliansen. Dialogen med MB är klart förbättrad.

§59. Nästa möte. Nästa styrelsemöte torsdagen den 07/11  2013 kl 18:00 gula villan.

§60. Avslutning. Hasse tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare                                                                      Justeras

Kalle Strandberg                                                                                  Robert Ljung

 

________________________                                                                    __________________________

 

 

Herr

-

HOCKEYTVÅAN FORTS ÖSTRA B

Hammarby IF - Nynäshamns IF HC

fredag 3 februari
19:00 Kärrtorps IP

J18

-

J18 ALLETTAN Div 1 ÖSTRA

Viggbyholms IK - Hammarby IF

söndag 5 februari
20:00 Jägholmshallen

DamJunior

-

Hammarby IF - SDE HF

lördag 4 februari
18:30 Zinkensdamms IP

Herr

1 - 4

HOCKEYTVÅAN FORTS ÖSTRA B

Åker Strängnäs HC - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:00 Åkers Ishall

Dam

4 - 2

Damallsvenskan

Södertälje SK - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:00 Scaniarinken

J20

Hammarby IF - Järfälla HC

måndag 30 januari
19:30 Kärrtorps IP

J18

1 - 2 (STR)

J18 ALLETTAN Div 1 ÖSTRA

Mälarö Hockeyförening - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:30 Allhallen

DamJunior

3 - 1

Damjunior Topp 6

AIK - Hammarby IF

fredag 27 januari
20:00 Ulriksdals IP Hall 3