Bli medlem

Ett utmärkt sätt att bekräfta sitt supporterskap och visa sin sympati för Hammarby IF är att söka medlemskap i en eller flera av Hammarby IF:s medlemsföreningar.

Genom att bli medlem i Hammarby IF Ishockeyförening stöder du vår verksamhet. Med medlemskapet följer också möjligheten till rösträtt vid årsmöten, något som är enormt positivt i och med att ju fler som engagerar sig desto större bredd och legitimitet i beslut såväl som organisation får vi.

Hammarby IF Värdegrund.

Så här blir du medlem i Hammarby IF Ishockeyförening:

– Sätt in 400:- (eller 100:- om du är under 18 år) på Hammarby IF:s postgiro 85 54 36-2 för medlemskap
– Vill du ha ett fysiskt medlemskort sätter du in 450:-  (eller 150:- om du är under 18 år)
– Ange namn, personnummer, mailadress och ISHOCKEY på inbetalningen.

Notera att

  • medlemskapet tecknas årsvis, och gäller 1/1-31/12, enligt Hammarbyalliansens verksamhetsår.
  • medlemskorten administreras av alliansföreningen
    info@hammarby-if.se

Vid frågor, skicka ett meddelande till medlem@hammarbyhockey.se

Om personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket förändrade kraven något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du kan hitta mer information här: