Bli medlem

Ett utmärkt sätt att bekräfta sitt supporterskap och visa sin sympati för Hammarby IF är att söka medlemskap i en eller flera av Hammarby IF:s medlemsföreningar.

Genom att bli medlem i Hammarby IF Ishockeyförening stöder du vår verksamhet. Med medlemskapet följer också möjligheten till rösträtt vid årsmöten, något som är enormt positivt i och med att ju fler som engagerar sig desto större bredd och legitimitet i beslut såväl som organisation får vi.

Hammarby IF Värdegrund.

Så här blir du medlem i Hammarby IF Ishockeyförening:

 • Aktiva: spelare, elever i Hockeyskolan, ledare och förtroendevalda anmäls automatiskt via sina respektive lag eller föreningsdel,
 • Föreningsmedlem: Fyll i dina uppgifter och ansök om medlemskap som stödmedlem via detta formulär där du
  – anger din mejladress, varpå
  – en engångskod skickas till din mejladress
  – ange engångskoden i popup-fönstret
  – läs informationen, välj typ av medlemskap och ”anmäl”
  – genomför betalning och allt är klart

Notera att

 • medlemskapet tecknas per säsong, och gäller 1/5-30/4, enligt Hammarby Ishockeys verksamhetsår.
 • medlemskorten är digitala i Sportadmins Medlemsapp. Fysiska medlemskort kan erhållas på begäran.

Vid frågor, skicka ett meddelande till medlem@hammarbyhockey.org

Om personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket förändrade kraven något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du kan hitta mer information här: