Samarbeta med oss

Funderar du på ett samarbete med oss? Vill du hjälpa till med att stärka och bygga Hammarby Hockey är du välkommen att kontakta oss på adressen marknad@hammarbyhockey.se

Hammarby IF Ishockeyförening är en av f.n. 19 medlemmar i Hammarby IF Alliansförening. Föreningarna står på egna ben men bedriver sina verksamheter utifrån en gemensam värdegrund. I korthet:

Vi är stolta över vår historia och vårdar den. En historia som har präglats av en folklig förankring, med en glädje, en ”glimt i ögat” och en kämpaglöd i våra medlemsföreningars idrottsverksamhet som också återspeglas i vårt starka supporterstöd.

Våra medlemsföreningar är öppna för alla och kopplar tydliga förväntningar till medlemskapet. Vi bedriver öppna idrottsverksamheter utifrån solidaritet, kamratskap och en stark klubbkänsla. Verksamheterna vilar på demokratiska värden, jämställdhet och likabehandling.

Vår barn- och ungdomsverksamhet ska utgöra grunden, och i den idrottsverksamhet som medlemsföreningarna bedriver för barn- och ungdomar ska alla vara välkomna. De idrottsliga aktiviteterna ska bygga på barns och ungdomars fysiska och psykiska mognad.

Elitsatsningen är vårt ansikte utåt. Inom Hammarby-familjen anser vi att det inte föreligger någon motsättning mellan bredd- och elitidrott. Vi anser att de är ömsesidiga förutsättningar för varandra. Bra och välutbildade tränare och ledare är viktiga beståndsdelar i en elitsatsning.

Vi vill utveckla en mer jämställd verksamhet. Av tradition har Hammarby IF:s verksamhet präglats av en stark manlig dominans, såväl på den aktiva sidan som på ledarsidan, även om förbättringar skett under senare årtionden. Vår förhoppning är att en demokratisk organisation utifrån en jämställd arbetsstil och med konkurrenskraftiga och duktiga idrottsutövare på både herr- och damsidan ska påskynda denna process. Vi vill bli bättre på att uppmuntra och skapa goda förutsättningar för att flickor och kvinnor ska kunna göra såväl en elitsatsning som en ledargärning inom ramen för Hammarby IF. Vi vill också bli bättre på att både rekrytera och behålla flickor och kvinnor som ledare och tränare i den idrottsliga verksamheten.

Det positiva supporterskapet. Alla hammarbyare förknippar Hammarby IF och dess medlemsföreningar med olika attribut. Ett gemensamt kännetecken för hela Hammarby IF är dess engagerade och många gånger lojala supportrar. Vi älskar allas vårt Hammarby, i med och motgång, och respekterar alltid motståndare och alla andra som till äventyrs har en annan uppfattning än vår egen. Alla som sympatiserar med Hammarby IF är en del av företeelsen Hammarby IF, och ingen är mer eller mindre värd än någon annan.