Hallen

Kärrtorps IP

Fr.o.m. hösten 2019 bedriver Hammarby Hockey Ungdom och Damlaget sin verksamhet i den tälthallslösning som uppfördes på Kärrtorps IP sommaren 2019.

Mer info om idrottsplatsen finns här…

Zinkensdamms IP

Idrottsförvaltningen har gett fastighetskontoret i uppdrag att projektera och ta fram ett förfrågningsunderlag inför ett uppförande av en temporär tälthallslösning över ispisten på Zinkensdamms IP. Åtgärderna ska utföras under 2020 och ska ersätta den ishall som revs under 2018.  Inriktnings- och genomförandebeslut finns här…

Målsättningen är att tälthallen ska stå klar till säsongen 2020/2021, och om så blir fallet kommer damlaget att flytta tillbaka sin verksamhet till Zinkensdamms IP. Mer info följer…

Mer info om idrottsplatsen finns här…