AM2020 AD

Årsmöte 2020 – Ändrat datum!

Med anledning av COVID-19 meddelar föreningens revisorer att revisionen och revisorernas rapport inte hinner färdigställas i tid, varför styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till den 17 juni.

Medlemmar i Hammarby IF Ishockeyförening kallas till årsmöte den 10 juni 17 juni 2020, kl. 19.00, i Gula Villan, Hammarby IP, Södermannagatan 63.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (13 maj) innan mötet. Se kansliets adress nedan.

Kallelse skickas till medlemmar som betalt avgift för 2020, senast två veckor innan mötet.

Röstberättigad är den medlem som fyller minst 15 år under 2020. Röstning via ombud medges inte.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. 10 juni:
– på kansliet, Södermannagatan 63
– elektroniskt via länk som skickas till medlemmarna

Frågor skickas till kansli@hammarbyhockey.se

Valberedning: valberedning@hammarbyhockey.se

Välkomna!

Styrelsen

: