AM2020

Årsmöte 2020

Medlemmar i Hammarby IF Ishockeyförening kallas till årsmöte den 10 juni 2020, kl. 19.00, i Gula Villan, Hammarby IP, Södermannagatan 63.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (13 maj) innan mötet. Se kansliets adress nedan.

Kallelse skickas till medlemmar som betalt avgift för 2020, senast två veckor innan mötet.

Röstberättigad är den medlem som fyller minst 15 år under 2020. Röstning via ombud medges inte.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. 3 juni:
– på kansliet, Södermannagatan 63
– elektroniskt via länk som slickas till medlemmarna

Frågor skickas till kansli@hammarbyhockey.se

Valberedning: valberedning@hammarbyhockey.se

Välkomna!

Styrelsen

: